Despre noi

LEGUMELE SĂVINENILOR COOPERATIVA AGRICOLĂ

Alt text

“LEGUMELE SĂVINENILOR COOPERATIVA AGRICOLĂ” are ca domeniu principal de activitate 011 Cultivarea plantelor nepermanente, iar obiectul principal de activitat
e este 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

   CONDUCEREA “LEGUMELE SĂVINENILOR COOPERATIVA AGRICOLĂ”

Organele de conducere ale cooperativei agricole sunt adunarea generala si consiliul de administratie.

A) ADUNAREA GENERALA este alcatuita din membrii fondatori si membri cooperatori care au aderat la actul constitutiv al cooperativei agricole. Adunarea generala poate avea caracter ordinar sau extraordinar. Hotararile adunarii generale se iau cu votul a doua treimi din numarul membrilor cooperatori participanti la dezbateri. Adunarea generala ordinara a cooperativei agricole se tine cel putin o data pe an
B) CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:
Administrarea cooperativelor agricole este asigurata de catre consiliul de administratie.

Consiliul de administratie al “LEGUMELE SĂVINENILO COOPERATIVA AGRICOLĂ”
se alege prin vot secret de adunarea generala pe o perioada de 4 ANI in conditiile prevazute de statut. Primii administratori sunt alesi de membrii fondatori.
Consiliul de administratie se intruneste lunar, se convoaca de catre presedinte si adopta decizii prin vot in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai.

Despre Legume din Saveni

Despre legume din saveni 

Cooperativa Agricola infiintata in anul 2020

Date de contact

Saveni str. Ghe Doja nr 1

+744 444 444.

+0231 555 555.

office@legumedinsaveni.ro

www.legumedinsaveni.ro

Servicii Oferite

Newsletter

Înscrieți-vă pentru a primi e-mail pentru cele mai recente informații.
Cooperativa Legumele Savinenilor. Dezvoltat si administrat de OTI IMPEX srl